0 5524 4633-4 0 5525 1684, 0 5524 5096  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก        
Phitsanulok Provincial Education Office    
           
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้

รายละเอียด:           หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้  กรณีจบการศึกษาแล้วทางมหาวิทยาลัย จะต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ใช้เอกสาร ดังแนบ 

ไฟล์ดาวน์โหลด: 

วันที่บันทึกข้อมูล: 31 มีนาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม: 205 คน
นายประพฤทธิ์ สุขใย
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก


นายลือชัย ชูนาคา
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลิงค์ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ


 
ลิงค์เว็บไซต์