0 5524 4633-4 0 5525 1684, 0 5524 5096  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก        
Phitsanulok Provincial Education Office    
           
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง:  แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียด: 

       แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559  ดังนี้
         1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารจากเว็ปไซต์ของสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://hrd.obec.go.th) หรือเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                1.1 ดาวน์โหลดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพัฒนา
                1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติโดยให้ดำเนินการกรอกประวัติพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยจำนวน 2 ชุด นำส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
           2.นำคอมพิวเตอร์โน็ตบุค ไปให้ในการพัฒนาครั้งนี้ด้วย
           3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนา ผู้เข้ารีบการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทางเข้าพัฒนา นอกนั้นหน่วยดำเนินการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ

ไฟล์ดาวน์โหลด: 

วันที่บันทึกข้อมูล: 9 ธันวาคม 2559

จำนวนผู้เข้าชม: 447 คน
นายประพฤทธิ์ สุขใย
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก


นายลือชัย ชูนาคา
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลิงค์ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ


 
ลิงค์เว็บไซต์